Guvernul României a adoptat de la începutul acestui an OUG 115/2023 care cuprinde un pachet de măsuri fiscale menite să asigure sustenabilitatea financiară. Cele mai afectate de măsurile adoptate sunt companiile din sectoare precum serviciile financiare, petrol și gaze, dezvoltarea de software, construcții, agricultură și alimentație.  Schimbările vizează mai multe aspecte cheie, de la reglementări privind microîntreprinderile și scutiri parțiale de CAS, până la modificări ale plafoanelor pentru plăți în numerar și impozit pe profit.

Acestea sunt cele mai importante modificări:

 1. Noi reguli pentru microîntreprinderi
 • Lista condițiilor regimului micro este suplimentată cu una privind depunerea la termen a situațiilor financiare anuale (acolo unde există această obligație) pentru anul fiscal precedent.
 • Se prevede că limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul atât veniturile realizate de microîntreprinderi, cât și veniturile întreprinderilor legate cu aceasta.
 • Un asociat/acționar mai poate să dețină, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot numai la o singură microîntreprindere.
 1. Scutire parțiale de CAS
 • Noutatea îi vizează pe IT-iști și pe angajații din construcții și agricultură care sunt vizați de aplicarea facilităților fiscale: Guvernul a decis să reorganizeze prevederile în situația opțiunii pentru plata procentului integral de CAS, stabilind că angajații au dreptul să revină asupra opțiunii de plată (fie la fondul de pensii administrat privat, fie la cel public) cu precizarea că regulile privind procedura ce vizează opțiunea și revenirea asupra opțiunii trebuie stabilite de angajatori prin regulament intern sau, după caz, prin alt document intern al angajatorului; aplicarea e tot începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.
 1. Tichetele sociale
 • În ceea ce privește tichetele sociale pentru produse alimentare și mese calde, în 2024 își vor păstra valoarea din acest an, respectiv 250 de lei, urmând ca pentru perioada 2025-2027 să aibă o valoare nominală de 125 de lei.
 1. Angajații vor primi mai puțini bani pe concediile medicale
 • De la categoria veniturilor scutite de CASS, indemnizațiile de concedii medicale trec în rândul veniturilor ce sunt taxate cu procentul de 10% pentru CASS. Asta înseamnă, așadar, că salariații vor încasa indemnizații mai mici cu 10%, întrucât angajatorii vor trebui să le rețină procentul pentru CASS. Până acum, acestor indemnizații li se aplica doar impozitul de 10% și CAS-ul, fără CASS.
 • Impunerea cu CASS nu li se aplică doar angajaților, ci și celor care se asigură facultativ pentru aceste concedii (PFA-uri, profesii liberale), dar și șomerilor care au dreptul la aceste indemnizații sau altor categorii de persoane care nu sunt angajate, dar care au dreptul, în anumite condiții, la indemnizațiile medicale. 
 1. Noi plafoane pentru plăți în numerar
 • Un nou plafon zilnic pentru plăți din avansuri spre decontare, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare - noul plafon e de 5.000 de lei, de cinci ori mai mare decât prevedea legea până acum.
 • Primirile ori restituirile de împrumuturi sau alte finanțări nu se mai efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană fizică , ci exclusiv prin instrumente de plată fără numerar. Noua prevedere în acest sens nu mai face diferențieri între persoanele fizice și asociați/acționari/ administratori
 • Sucursalele și alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie și/sau cont deschis la o instituție de credit aplică în mod corespunzător prevederile Legii 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002privind introducerea sistemelor moderne de plată pentru fiecare casierie în parte, această din urmă specificație neexistând anterior în lege.  Următoarele plafoane sunt aplicabile pentru fiecare casierie în parte:
  a. plafonul de 5.000 de lei pentru încasări de la persoane fizice;
  b. plafonul de 10.000 de încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry;
  c. plafonul de 10.000 lei/persoană de la operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate cu persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi.
 • Impozit pe profit
  • Regulile anumitor cheltuieli deductibile sau care se scad din impozitul pe profit urmează să fie modificate din ianuarie 2024, conform prezentei ordonanțe de urgență . În același timp, recuperarea pierderilor din anii anteriori se limitează la doar 70%.
 1. Telemuncă
 • Sumele acordate de angajatori pentru acoperirea cheltuielilor de telemuncă vor fi supuse integral impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii.
 1. Majorarea obligatorie a unor salarii minime de la 1 ianuarie în contextul beneficiului de netaxare
 • Beneficiul netaxării celor 200 de lei la salariul minim se va aplica în tot anul 2024. Asta înseamnă că din 3.300 de lei salariu de bază brut 200 de lei sunt scutiți de taxe, ceea ce face ca lucrătorul să primească ceva mai mulți bani în buzunar la final de lună. Beneficiul celor 200 de lei netaxabili se aplică acolounde nivelul salariului brut de bază este de 3.300, dar, cu tot cu alte sporuri și adaosuri (adică venitul brut) să nu depășească 4.000 de lei inclusiv.